#neneTereza

October 28, 2021

Nënë Tereza nënë e gjithë botës!