Edhe, një Shtatore tjetër e Shenjta Nëna Teresa në Brooklyn – New York.

Remembering Bob Dole and One Soldier’s Legacy
December 10, 2021

Edhe, një Shtatore tjetër e Shenjta Nëna Teresa në Brooklyn – New York.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *